Amsterdamse evenementenbranche luidt de noodklok

Amsterdamse evenementenbranche-1

Onlangs werd bekendgemaakt dat vergunning plichtige evenementen in Nederland tot in ieder geval 1 september 2020 niet mogen plaatsvinden. Wat daarna wél of niet mag, is tot op heden nog niet duidelijk. Waar veel organisaties hun brood moeten verdienen in de zomermaanden, zal dit zonder hulp of perspectief van de overheid voor ruim 65% van de Amsterdamse evenementen hun ondergang betekenen. Organisaties die wel weten te overleven gaan een zeer risicovol 2021 tegemoet. De Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA), die ruim 30 organisatie uit de Amsterdamse evenementenbranche en toeleveranciers vertegenwoordigt, luidt daarom de noodklok.

“Als onze gehele sector tot 1 september 2020, of zelfs nog langer, volledig op slot gaat, zal dit het einde betekenen van een levendige, culturele industrie die we de afgelopen decennia secuur met elkaar hebben opgebouwd. Een sector die een belangrijke motor is voor de Amsterdamse economie en daarnaast ook voor cultuur, popmuziek, talentontwikkeling, innovatie, saamhorigheid en inclusiviteit. Een branche die ervoor zorgt dat Amsterdam een levendige creatieve industrie heeft. Maar ook een bloeiende dienstverlenende branche die essentieel is voor evenementen en de stad”, aldus EVA.

Amsterdams unieke positie

Amsterdam staat wereldwijd bekend als stad met een toonaangevend cultuurklimaat en nachtleven, waarvan evenementen een essentieel onderdeel zijn. Door de coronacrisis en maatregelen van de overheid zou dit wel eens de nekslag kunnen betekenen voor de unieke positie die Amsterdam bekleed.

De evenementensector kenmerkt zich door zelfstandig en professioneel ondernemerschap. Deze is de afgelopen 20 jaar met veel kennis en vakmanschap opgebouwd, waarmee we wereldwijd een unieke voortrekkersrol vervullen. De hulp die die overheid nu biedt lijkt echter onvoldoende voor deze branche, waarbij er tevens niet voldoende oog is voor de partijen die niet van subsidies afhankelijk zijn. De beoogde verbreding en verjonging van de cultuursector wordt hiermee niet waargemaakt.

Enorme economische impact

Een enquête onder de leden van de Evenementenvereniging Amsterdam laat zien dat 85 % van de leden, 10 of meer evenementen heeft moeten annuleren ten gevolge van deze crisis. Binnen Amsterdam alleen al gaat het om zeker 100 evenementen. Onder andere Pride Amsterdam, Awakenings, Prinsengrachtconcert, Kwaku, Milkshake, DGTL, Amsterdam Roots, De Parade, Reggae Lake en Appelsap zijn in 2020 van de festivalkalender verdwenen. Veel vaste banen en honderden freelancecontracten zijn binnen de organisaties van de EVA-leden al opgezegd of hangen aan een zijden draadje. Daarnaast is er een grote groep toeleveranciers die duizenden studenten, freelancers, artiesten en beveiligers aan het werk zet op de evenementen. Deze banen dreigen nu allemaal te verdwijnen en de schade strekt zich dus zeer ver uit.

“Natuurlijk nemen wij alle maatregelen van de overheid serieus en willen we alleen ondernemen als dit veilig en verantwoord gebeurt en er geen mensenlevens in gevaar zijn. Maar we zijn ook ondernemers en het water staat ons aan de lippen. Als de maatregelen te lang duren zal de branche als een kaartenhuis in elkaar storten. Wij pleiten daarom op een (waar mogelijk) zo snel mogelijke aanpassing van de regels zodat we weer verantwoord kunnen beginnen met het organiseren van evenementen. Dit zal de enige manier zijn om deze sector te redden met beperkte overheidssteun. Feit is dat er geen evenementen kunnen blijven bestaan in de 1,5 meter samenleving.”

Concreet voorstel voor nieuwe maatregelen

Om te kunnen blijven ondernemen is er duidelijkheid en perspectief nodig, zodat er verantwoord begonnen kan worden met het organiseren van evenementen. In buurlanden wordt hier ook al mee gewerkt; in Duitsland bijvoorbeeld is al bekend dat events tot 1000 man vanaf 31 augustus 2020 weer zijn toegestaan en de maanden daarna wordt het bezoekersaantal opgeschaald .

De leden van EVA pleiten verder voor het volgende:
• Evenementen die door de Corona maatregelen geen doorgang kunnen vinden in 2020 direct zekerheid geven over een datum op de kalender in 2021.
• Niet-vergunning plichtige evenementen en waar mogelijk andere kleine lokale events na 20 mei stapsgewijs weer laten plaatsvinden en bij goede resultaten voorzichtig opschalen.
• Meerjarenvergunningen verlenen, dit levert aan zowel gemeente- als organisatorzijde lastenverlichting op en organisatoren krijgen zekerheden naar de toekomst waarop plannen gemaakt kunnen worden.
• Kwijtschelding leges 2020 en afstel vermakelijkhedenretributie voor evenementen.
• Daarnaast schaart EVA zich achter het standpunt van de OAC om o.a. tijdelijk een leeftijdsgrens in te stellen voor bezoeker om het organiseren van evenementen zonder de 1,5 meter maatregelen weer mogelijk te maken.

Eventuele verdere maatregelen die getroffen kunnen worden, omvatten; het temperaturen van bezoekers bij binnenkomst, sanitaire hygiëne intensiveren en vooral lokaal organiseren en promoten: dus voor en door Amsterdammers. “De zorg voor leefbaarheid ligt volgens ons met name lokaal. Er is genoeg creativiteit binnen onze branche, dus laat ons vooral meedenken, zodat we de stad langzaamaan weer kunnen laten bloeien. Wij zien elkaar als partners in deze moeilijke tijden, laten we samen optrekken om de unieke positie van Amsterdam te behouden.”