Dit is waarom mannen hints van vrouwen niet snappen

hints van vrouwen

“Schat, ben ik te dik?” “Je houdt toch nog wel van mij?” “Wat vind je van deze outfit?”

Je kunt nu mogelijk ieder antwoord geven dat in je opkomt, maar de vrouw in kwestie gaat álleen genoegen nemen met het antwoord dat ze eigenlijk in haar hoofd had.

Voor mannen lijken vrouwen soms (of altijd) onbegrijpelijk. Echter geven vrouwen die interesse hebben veel hints. Nu is het aan de man de kunst deze hints van vrouwen te ontcijferen. Maar wat wil ze nou eigenlijk horen en waarom snappen mannen deze hints van vrouwen niet gewoon? Om je wat overbodige misverstanden in de toekomst te besparen, leggen we het je graag met alle liefde uit.

Hints van vrouwen: dit is hoe het werkt

Om te kunnen begrijpen waarom de mannen onder ons die onbegrijpelijke hints van vrouwen niet snappen, kijken we eerst naar hoe het vrouwelijk brein werkt. Wat gaat er om in de vrouwelijke bovenkamer?

hints van vrouwen
Credits: freestocks

Vrouwen herkennen emoties beter

Uit onderzoek van de Universiteit van Cambridge bleek dat vrouwen beter emoties kunnen herkennen dan mannen. In het onderzoek kregen een groep mannen en vrouwen rechthoekige foto’s te zien. Op de foto’s waren alleen de ogen van een persoon zichtbaar. De testpersonen werd gevraagd om aan de hand van de foto’s aan te geven welke emotie werd afgebeeld. Uitkomst van het onderzoek: mannen identificeerde duidelijk minder goed emoties dan vrouwen. Hieruit kunnen we concluderen dat vrouwen lichaamstaal en emoties beter kunnen herkennen dan mannen.

Intuïtief denken

De man heeft een rationele mindset. Hierdoor is het voor mannen makkelijker om problemen te relativeren en er met een open mind naar te kijken. Vrouwen zijn daarentegen meer geneigd te handelen met empathie en compassie. Hierdoor zullen ze dan andermans normen en waarden gaan observeren. Daarna testen vrouwen dit dan ook maar al te graag uit:

Ze willen graag bloemen van mannen krijgen, maar willen hier niet zelf om hoeven vragen. Daarbovenop willen ze dat de man zelf met dit idee komt. Wanneer een man bloemen geeft omdat zij hier eerder om heeft gevraagd, komt het in het vrouwelijk brein niet oprecht en spontaan meer over. Conclusie: jij moet dus bedenken dat zij die bloemen wil. Makes sense?

hints van vrouwen
Credits: Priscilla Du Preez

Hints van vrouwen herkennen

Oke, vrouwen doen dus veel op gevoel en intuïtie. Toch zijn er wel dingen waar je als man op kunt letten zodat je de hints van vrouwen niet meer langs je af gaan.

Focus hierbij daarom niet alleen op wat een vrouw zegt, maar ook op haar gezichtsuitdrukkingen, gebaren en ogen. Hieruit kun je vaak opmaken wat ze nou écht bedoelt. Daarnaast kan de body language van de vrouw je vertellen of ze je wel ziet zitten. De volgende signalen betekenen waarschijnlijk dat dit het geval is:

Oogcontact

Ogen zijn de spiegel van je ziel” zeggen ze wel eens en daar zijn we het helemaal mee eens. Aan de ogen van een vrouw kun je namelijk heel veel zien. Kijk haar eens diep aan en check of haar pupillen groter zijn dan normaal. If so, (als ze niet aan de drugs zit) vindt ze je aantrekkelijk. Staart ze je aan en kijkt ze snel weg wanneer jij haar betrapt? Dit is een teasing hint. Dus: keep your eyes on her!

Lachen

Wanneer een vrouw met je meelacht, gaat het wel goedkomen. Tenzij je zó niet grappig bent dat ze het zielig voor je vindt. Maar, we kunnen over het algemeen dus concluderen dat wanneer een vrouw lacht in het bijzijn van een man, het een goed teken is.

Dichtbij je staan 

Een vrouw is zeker geïnteresseerd wanneer ze fysiek dichtbij komt staan, dichterbij dan eigenlijk nodig is. Dit geeft aan dat ze zich bij je op haar gemak voelt. Dit geldt ook wanneer ze je steeds vaker opzoekt en begint ze met informele aanrakingen zoals een hand op je arm of been leggen.

Aandacht voor jou

Gelukkig, deze is eigenlijk vrij simpel. Wanneer iemand je ziet zitten, zullen ze je aandacht geven en vragen stellen. Deze persoon luistert graag naar je verhalen en is echt geïnteresseerd in jou en jouw leven.

Houding van haar hoofd

Dit laatste punt sluit aan bij de vorige. Wanneer een vrouw namelijk haar hoofd een beetje schuin houdt wanneer ze met je praat, heeft ze interesse in jou en in wat je vertelt. Opletten geblazen dus.

hints van vrouwen
Credits: Tim Foster