Er zijn heus niet alleen maar proppers en vouwers hoor

Scent
// 3 november 2018

We merken dat al die strontartikelen lekker aanslaan, dus in de categorie ‘Articles with a strange odor’: er zijn heus niet alleen maar proppers en vouwers hoor. Er zijn namelijk ook prouwers, rollers en personen die het met het blote handje doen!

Een kleine uitleg.

Tuurlijk, over het algemeen kan je zeggen dat de meesten in de twee ‘basiscategorieën’ vallen. En tuurlijk, je kan ook zeggen dat de meeste vouwers, ook eerst water op hun tandenborstel doen en dán pas tandpasta en dat ze Liga’s eten door te schrapen met hun bovenste voortanden. Maar er zijn gewoon gevallen dat deze vlieger niet opgaat. En dán? Hoe zit het met die personen? Dat zijn ook mensen, hoor.

Laten we stoppen met in (toilet)hokjes denken. Dus geef die:

Handjes in de lucht voor de minorities!

En er zijn volgens onderzoek* dus ook mensen die vouwen noch proppen. Deze vallen onder de BHPR+ community, waar we ons grote vrienden van beschouwen.

En daarom deze shout out naar zij die eerst willen vouwen, maar uiteindelijk er toch een propje van maken.

En daarom een steuntje in de rug naar zij die de halve rol om hun handen heen rollen en hem dan langs de arie halen.

En daarom zélfs ook een dikke respect voor zij die te karig zijn om meer dan drie éénlaags-velletjes te gebruiken per keer en daarom soms per ongeluk een bruin vingertje halen. Dit noemen ze risico nemen. En durven anders te zijn dan de rest. En we weten allemaal over wie we het hebben. Je prikt er namelijk zó doorheen, hè!

*Vastwel.

proppers en vouwers

Categories
Scent