Dit gaat er vanaf 2020 veranderen voor rokers

roken-1

De tabaksindustrie krijgt er volgend jaar flink van langs, want winkels die tabaksproducten verkopen mogen die vanaf 1 januari 2020 niet meer in het zicht uitstallen. Ondanks verzoeken van de VVD om deze verandering uit te stellen, houdt staatssecretaris Blokuis vast aan het Nationaal Preventieakkord dat moet leiden tot een rookvrije generatie. En dat is niet het enige wat er gaat veranderen voor rokers.

Accijnsverhoging

Wie al jaren rookt weet dat zijn of haar sigaretten de laatste jaren flink in prijs zijn gestegen. Ook in 2020 worden ze door een flinke accijnsverhoging, fors duurder. Nu kost een pakje ongeveer 7 euro voor 20 stuks, maar vanaf volgend jaar wordt dit gemiddeld 1 euro duurder.

‘Verstoppen’

Niet alleen in winkels, zoals boekhandels en stationswinkels liggen tabaksproducten straks niet meer in het zicht, ook supermarkten moeten ze gaan ‘verstoppen’. Zij hebben echter wel uitstel gekregen. Tot 1 juli 2020, dan moeten alle tabakswaren in supermarkten uit het zicht zijn.

Het uitstalverbod geldt niet alleen voor sigaretten, shag en sigaren, maar ook voor e-sigaretten. Alleen tabakswinkels mogen nog rookwaren uitstallen. Ook zien de ververpakkingen van sigaretten er vanaf 2020 anders uit. Ze krijgen allemaal dezelfde saaie donkergroen-bruine kleur.

Rookvrije plekken

Roken wordt al op steeds minder plekken toegestaan en in 2020 komt daar een hele rits aan locaties bij waar roken verboden is:

  • Schoolterreinen

  • kinderboerderijen

  • kinderopvanglocaties

Vanaf 2025 volgt weer een uitbreiding van de lijst en is roken ook verboden bij:

  • speeltuinen

  • sportverenigingen

  • alle zorginstellingen

De anti-rookplannen zijn onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord waarin afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties en de overheid staan. Het gaat bijvoorbeeld om koepelorganisaties van de zorg, bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen.

20.000 doden

Het kabinet schrijft over het akkoord: “Jaarlijks sterven meer dan 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. De Rijksoverheid wil samen met de organisaties in het Nationaal Preventieakkoord in 2040 een rookvrije generatie maken. Dat betekent dat kinderen dan niet meer beginnen met roken. En dat zwangere vrouwen niet meer roken. Ook staat in het akkoord dat het aantal rokende volwassenen moet dalen van 23% naar maximaal 5 %”.

Het speelterrein van de tabaksindustrie lijkt steeds kleiner te worden en hoewel ik me zelf ook schuldig maak aan een heerlijk peukje op z’n tijd, is deze verandering misschien wel goed.

EDIT: misschien stop ik dan eindelijk eens met dat paffen…

Roken
Credits: Mathew MacQuarrie