MagMedia (Kamer van Koophandel: 63965631), verleent u hierbij toegang tot www.mellowed.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. MagMedia behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.mellowed.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van MagMedia.

Beperkte aansprakelijkheid
MagMedia spant zich in om de inhoud van www.mellowed.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.mellowed.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MagMedia.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.mellowed.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.mellowed.nl. MagMedia oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.mellowed.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MagMedia nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MagMedia en haar licentiegevers en bezoekers. De inhoud van www.mellowed.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.