Het Grote Uitgaansonderzoek 2020 van het Trimbos-instituut van start

Het grote uitgaansonderzoek

Gisteren is voor de derde keer het grote uitgaansonderzoek van het Trimbos-instituut van start gegaan. Wél in aangepaste vorm, want van uitgaan is er de afgelopen periode geen sprake. Alle horeca hebben halverwege hun deuren gesloten en alle evenementen en festivals zijn tot 1 september verboden. Het doel van het grote uitgaansonderzoek is meer inzicht krijgen in de laatste trends en ontwikkelingen in het uitgaansleven en middelengebruik. Aan de vragenlijst zijn vragen toegevoegd over de situatie vóór en na de coronamaatregelen.

Het Grote Uitgaansonderzoek 2020

Het grote uitgaansonderzoek wordt om de vier jaar uitgevoerd en uit het vorige onderzoek van 216 weten we bijvoorbeeld dat wie XTC gebruikte tijdens het uitgaan vaak maatregelen nam om de risico’s te verkleinen. Lachgas was ook erg populair en werd vooral thuis of op feestjes gebruikt. Ook zagen we dat bijna vier op de tien frequenter uitgaander te maken kreeg met ene black-out of geheugenverlies, waarbij alcohol vaak een rol speelde.

Hoe is het anno 2020 gesteld met de verschillende middelen? Dat is de vraag die het Trimbos-instituut wil. beantwoorden met dit nieuwe onderzoek. De vragenlijst kan tot 19 mei worden ingevuld.

Vóór en na coronacrisis

Dit onderzoek is bedoeld om het in kaart brengen van uitgaanspatronen en gebruik van alcohol, tabak en drugs en zicht te krijgen op ontwikkelingen en mogelijke nieuwe middelen die gebruikt worden. Er is input nodig van zoveel mogelijk verschillende ‘uitgaanders’: bezoekers van kroegen, clubs, poppodia, festivals, maar ook huisfeesten, keten en studenten-of verenigingsfeesten.

Omdat sinds de coronamaatregelen half maart het uitgaansleven stil ligt, wordt deelnemers gevraagd om bij het invullen van de vragenlijst te denken aan uitgaan vóór het ingaan van de ‘coronamaatregelen’. Aan het einde van de vragenlijst is een extra vragensectie toegevoegd die juist gaat over deze periode.

Neem deel en win prijzen!

Iedereen van 16 jaar en ouder die wel eens uitgaat kan meedoen, dus ook als je geen alcohol, tabak of drugs gebruikt. Het invullen van de vragenlijst duurtmaximaal 30 minuten. Gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. Onder de deelnemers worden een Apple Ipad, Apple Airpods Pro en een bol.com cadeaubon t.w.v. €300 verloot.

Het Grote Uitgaansonderzoek 2020 wordt, evenals het onderzoek in 2016, uitgevoerd door het Trimbos-instituut en gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[button url=”https://data.trimbos.nl/index.php/236298?lang=nl&_ga=2.203723927.649347374.1588146775-8218009.1588146775″]Naar de vragenlijst[/button]